وب سایت

آدرس مرکز: اصفهان ، چهار باغ خواجو ،خیابان عافیت، پلاک ۱۰۴

تلفن تماس : ۳۲۲۲۳۲۳۶-۰۳۱  و ۳۲۲۴۶۰۷۰-۰۳۱

پذیرش : همه روزه صبح از ساعت ۹ الی ۱۳

وعصر از ساعت ۱۵ الی ۲۰