آقای دکتر محسن لعلی

خدمات برتر روانشناختی و مشاوره را توسط اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصین با سابقه در راه برتر دنبال کنید.

 

متخصص روانشناسی بالینی، روانشناس کودک و نوجوان

عضو هیات علمی دانشگاه

سابقه تدریس دانشگاهی: از سال ۱۳۸۰ تا کنون

سابقه مشاوره: از سال ۱۳۷۷ تا کنون