خانم دکتر یاسمین عابدینی

خدمات برتر روانشناختی و مشاوره را توسط اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصین با سابقه در راه برتر دنبال کنید.

 

متخصص اختلالات خلقی (اضطراب، افسردگی، وسواس و …) و اختلالات شخصیتی

عضو هیات علمی دانشگاه

سابقه تدریس دانشگاهی: از سال ۱۳۸۳ تا کنون

سابقه مشاوره: از سال ۱۳۸۲ تا کنون