مشاوره بالینی و روانپزشکی

از دیگر خدمات مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره راه برتر در راستای سلامت اعصاب و روان ، ارائه خدمات روانپزشکی به بیماران می‌باشد. در این بخش تیم متخصص روانپزشکی مرکز راه برتر به بررسی و شناخت مشکلات و اختلالات رفتاری ، هیجانی ، پیشگیری و درمان این بیماری ها می‌پردازند.

آسیب شناسی
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود اختلالات خلقی
– اضطراب
– افسردگی
– دو قطبی
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود اختلالات شخصیت
– وسواس
– پارانویید
– اسکیزوفرنی
– مرزی
– ضد اجتماعی
– خود شیفته
– …
مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
– اختلالات جنسی
– اختلالات خوردن
– اختلالات خواب
– …