دکتر احمد عابدی

خدمات برتر روانشناختی و مشاوره را توسط اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصین با سابقه  در راه برتر دنبال کنید.

متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

عضو هیات علمی دانشگاه

سابقه تدریس دانشگاهی: از سال ۱۳۸۳ تا کنون

سابقه مشاوره: از سال ۱۳۸۵ تا کنون

زمینه تحقیقاتی : هوش- تيز هوش – كاركردهاي اجرايي – اختلالات رفتاري كودكان – اختلالات يادگيري كودكان – اختلال نقص توجه – بیش فعالی