۱۰ راز ازدواج موفق

۱۰ راز ازدواج موفق:

۱- حضور یکدیگر را چندین بار در روز جشن بگیرید: احوالپرسی های پر هیجان، مکالمات تلفنی پرشور و دوستت دارم های مکرر!.

۲- همیشه با هم قرار بیرون رفتن بگذارید حتی در سالهای بچه داری و در دوره مشغله های کاری.

۳- از یکدیگر پشتیبانی کنید، به دنبال راههایی باشید تا از یکدیگر به لحاظ جسمی و روحی حمایت کنید. به عنوان مثال غذای مورد علاقه همسرتان را بپزید، به هنگام هوای نامساعد یکدیگر را با ماشین به محل کار برسانید و دربارۀ کار با یکدیگر مشورت کنید.

۴- جسارت گرفتن خواسته هایتان را داشته باشید و بگویید که چه می خواهید و آنچه را که به نظرتان نادرست می آید، به زبان بیاورید، با آرامش اما بدون تعارف.

۵- بدون قید و شرط به یکدیگر محبت کنید. در مورد میزان محبتی که به هم ابراز می کنید، انتظار و چشمداشت جبران نداشته باشید. عشق و محبت باید آزادانه نثار شود.

– به همسرتان آزادی بدهید تا خودش باشد. تفاوت‌ها را بپذیرید. به مرزهای موجود بین خودتان احترام بگذارید.

۷- به یکدیگر به چشم بهترین دوست نگاه کنید. هر روز با یکدیگر همانند دو رفیق رفتار کنید.

۸- بدانید که چگونه با یکدیگر بخندید، شوخ طبع باشید و شادی کنید، بدون آنکه از شرمندگی ترس داشته باشید. مثلا به زبانی ساختگی حرف بزنید.

۹- رابطۀ زناشویی را زنده نگه دارید و همیشه اعمالی توافقی و مورد قبول هر دو طرف را تجربه کنید.

۱۰- به همراه یکدیگر آرزوهایتان را ترسیم کنید و از آنها لذت ببرید.